Individuální a poloindividuální výuka

Individuální výuka
  • Přizpůsobuje se plně potřebám jednotlivce, pokud jde o časové rozvržení, studijní úroveň a tempo výuky.
  • Tento typ výuky ocení především zaneprázdnění posluchači, kteří se z časových důvodů nemohou účastnit jiných kurzů
  • Pokud se frekventant nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na hodinu, nemusí učivo „dohánět“
  • Přesná koncepce výuky se tvoří po provedení analýzy potřeb posluchače
  • Kurz lze vést např. jako individuální přípravu na některou ze státních nebo mezinárodních jazykových zkoušek
  • Individuální výuka umožňuje studium libovolné oblasti profesního jazyka
Poloindividuální výuka
  • Pokud jde o počet frekventantů v kurzu, jsou tyto kompromisem mezi kurzy pro veřejnost a individuálními. Doporučuje se dvojicím, kurzovné se v tomto případě dělí dvěma, takže výsledná částka za výuku je velmi příznivá.
  • Tvoří se na základě specifických požadavků zákazníka