Firemní výuka

 • Výuka přímo na pracovišti, odpadá nutnost docházet do učeben
 • Lze si zvolit jakýkoliv termín konání kurzu a intenzitu výuky. Nabídku lze pružně přizpůsobovat potřebám podniku
 • Přesná koncepce výuky vytvářena na základě osobního jednání ve firmě po provedení analýzy jejích potřeb
 • Lze uspořádat kurzy s odlišným zaměřením pro různé skupiny zaměstnanců v závislosti na jejich profesním zařazení
 • Pro vedoucí pracovníky podniku nabídka individuálního, odborně zaměřeného jazykového školení
 • Rozřazení posluchačů do jednotlivých stupňů pokročilosti pomocí vstupních testů
 • Kurz lze zahájit kdykoliv (třeba již o prázdninách), není vázán na začátek školního roku. Jako nejefektivnější se jeví výuka v dvouhodinových blocích dvakrát týdně
 • Kurzy pro pracující ve směnném provozu – výukové dny lze střídat v závislosti na směnách posluchačů
 • Výuka češtiny pro cizince pracující ve Vašem podniku. Zprostředkovacím jazykem ve výuce je angličtina.
 • Výuka nejen obecného, ale i odborného jazyka (např. obchodní angličtina, němčina)
 • Učební materiály jsou voleny dle úrovně znalostí posluchačů. Všechny potřebné učební materiály jsou zajištěny před započetím výuky.