Ceník

Výuka jazyků
Firemní kurzy
za vyuč. hodinu 45 minut 270,- Kč
za vyuč. hodinu 60 minut 360,- Kč
Individuální kurzy
za vyuč. hodinu 45 minut 240,- Kč
za vyuč. hodinu 60 minut 320,- Kč
Poloindividuální kurzy (vhodné pro dvojice, neboť daná částka se pak dělí dvěma)
za vyuč. hodinu 45 minut 270,- Kč (134,- Kč pro každého)
za vyuč. hodinu 60 minut 360,- Kč (180,- Kč pro každého)
Překlady a tlumočení
Písemný překlad
1 NS běžného textu z češtiny do cizího jazyka 280,- Kč
1 NS běžného textu z cizího jazyka do češtiny 260,- Kč
korektura 1 NS překladu 100,- Kč
korektura 1 NS cizího překladu 200,- Kč
soudní ověření 1 NS překladu 100,- Kč
redakční úpravy – 1 NS 80,- Kč
orientační překlad, vyhledání informace v cizojazyčném textu – 1 NS 200,- Kč
Tlumočení (konsekutivní)
1 hodina (do 8 hod/den) 300-400,- Kč
1 hodina (nad denní limit 8 hod) 500,- Kč

Vysvětlivky: NS = normostrana = 1800 znaků včetně mezer